Find a location near you

Choose one of Shamir’s locations to find your nearest store

Shamir Headquarters

Privacy Notice - Shamir

מדיניות קובצי עוגיות

 

 

מדיניות קובצי עוגיות
Shamir Website

מדיניות קובצי עוגיות

מדיניות הפרטיות מסבירה את שיטות העבודה של שמיר תעשיות אופטיקה בע”מ (במשותף – “שמיר“, “אנחנו“, “אותנו/לנו” או “שלנו“) בכל הקשור לאיסוף, לעיבוד ולאחסון של פרטיכם האישיים.

מדיניות קובצי עוגיות זו מסבירה באופן ספציפי כיצד אנו משתמשים בקובצי עוגיות ואת האפשרויות העומדות לרשותכם כדי לשלוט בהם, באמצעות האינטראקציות שלכם איתנו דרך אתר האינטרנט שלנו בכתובת www.shamir.com, “(אתר האינטרנט“).

מהם קובצי עוגיות?

קובצי עוגיות הם קובצי טקסט קטנים המאוחסנים על הדפדפן או הכונן הקשיח של המחשב או המכשיר הנייד שלכם כאשר אתם נכנסים לאתר אינטרנט או אפליקציה. קובצי עוגיות הופכים את חוויית הגלישה שלכם באתר האינטרנט שלנו לחלקה ככל האפשר, משום שהם זוכרים את ההעדפות שלכם.

ישנם סוגים שונים של קובצי עוגיות. קובצי עוגיות מסוימים מגיעים ישירות מאתר האינטרנט שלנו, ואילו אחרים מגיעים מצדדים שלישיים השותלים קובצי עוגיות באתר האינטרנט שלנו. ניתן לאחסן קובצי עוגיות למשך פרקי זמן שונים בדפדפן או במכשיר שלכם. קובצי עוגיות זמניים (Session) נמחקים מהמחשב או מהמכשיר שלכם כאשר אתם סוגרים את הדפדפן. קובצי עוגיות קבועים (Persistent) יישארו שמורים במחשב או במכשיר שלכם עד מחיקתם או עד שהם יגיעו לתאריך התפוגה שלהם.

קובצי העוגיות שאנו שותלים

כאשר אתם מבקרים באתר האינטרנט שלנו תוצג בפניכם הודעת באנר של קובצי עוגיות המאפשרת לכם לנהל את ההגדרות ולקבל או לדחות את קובצי העוגיות.

באתר שלנו פועלים 4 סוגים של קובצי עוגיות:

  1. קטגוריה 1 – קובצי עוגיות הכרחיים

קובצי עוגיות אלה נדרשים על מנת לאפשר לאתר לתפקד ולא ניתן לכבות אותם במערכות שלנו. הם נשתלים בדרך כלל אך ורק בתגובה לפעולות שאתם מבצעים, הכוללות בקשת שירותים, כגון הגדרת העדפות הפרטיות שלכם, כניסה למערכת או מילוי טפסים. באפשרותכם להורות לדפדפן שלכם לחסום את קובצי העוגיות האלה או להתריע עליהם בפניכם, אולם במקרה זה ייתכן שחלקים מן האתר לא יפעלו. קובצי עוגיות אלה אינם מאחסנים מידע אישי המאפשר זיהוי.

  1. קטגוריה 2 – קובצי עוגיות ביצועיים

קובצי עוגיות אלה משמשים לצורך מעקב אחר כניסות לאתרי האינטרנט שלנו ועוזרים לנו למדוד את מקורות התנועה לצורך שיפור הביצועים. הם משמשים גם למיטוב האתר על סמך מספר המבקרים המנווטים דרך האתר. כל המידע הנאסף מצטבר. אם תבטלו קובצי עוגיות אלה, אתר האינטרנט אמור לפעול כהלכה, אבל אנחנו פשוט לא נדע שנכנסתם לאתר.

לשם כך אנו עשויים להשתמש בשירותי ניתוח הרשת “Google Analytics” ו-“HubSpot”. אלו הם קובצי עוגיות ביצועיים המשמשים לצורך מעקב אחר הכניסות לאתר האינטרנט שלנו והתנועה בו. הנתונים הנאספים מצטברים ומשמשים למטרות מידוד, על מנת לנטר את הביצועים של אתר האינטרנט שלנו ולמדוד את מידת המעורבות של המשתמשים.

  1. קטגוריה 3 – קובצי עוגיות פונקציונליים

קובצי עוגיות אלה מאפשרים לאתר האינטרנט שלנו לספק פונקציות נוספות והתאמה אישית. הם מאפשרים לאתר האינטרנט שלנו לזכור את הבחירות שלכם במהלך הגלישה. למשל, אנו עשויים לשמור את המיקום הגיאוגרפי שלכם על מנת להבטיח שנציג בפניכם את גרסת האתר שלנו המותאמת לאזור שלכם. אנו עשויים גם לזכור העדפות כגון גודל הטקסט, גופנים ורכיבים אחרים באתר הניתנים להתאמה אישית. הם עשויים גם לשמש לצורך מעקב אחר המוצרים או הסרטונים שבהם צפיתם על מנת למנוע חזרה עליהם. הם עשויים להישתל על ידינו או על ידי ספקים מצד שלישי אשר את שירותיהם הוספנו לדפים שלנו.  אם לא תאפשרו את קבלתם של קובצי עוגיות אלה, ייתכן שחלק מן השירותים או כולם לא יפעלו כהלכה. המידע אשר ייאסף על ידי קובצי עוגיות אלה לא יזהה אתכם באופן אישי, והם אינם מסוגלים לעקוב אחר פעילות הגלישה שלכם באתרים אחרים.

  1. קטגוריה 4 – קובצי עוגיות טרגוט (Targeting)

קובצי עוגיות אלה עשויים להישתל באתר האינטרנט שלנו על ידי שותפי הפרסום שלנו, העשויים להשתמש בהם לבניית פרופיל ההעדפות שלכם ולהציג לכם מודעות רלוונטיות באתרים אחרים. הם אינם מאחסנים פרטים אישיים באופן ישיר אלא מבוססים על זיהוי ייחודי של הדפדפן או המכשיר שלכם. אם לא תתירו קבצים אלה, תקבלו פרסומות פחות ממוקדות.

כדי לקבל מידע מפורט על קובצי העוגיות שבהם נעשה שימוש בנכסים האינטרנטיים שלנו, לחצו כאן  (קישור לרשימה המלאה).

החוק מתיר לנו לאחסן קובצי עוגיות על המכשיר שלכם רק אם הם נדרשים לצורך פעילות האתר. אנו זקוקים להיתר מכם עבור כל סוגי קובצי העוגיות האחרים.

כיצד אנו משתמשים בקובצי עוגיות

אנו משתמשים בקובצי עוגיות כדי לשפר את חוויית הגלישה שלכם:

  • זיהוי ההגדרות המועדפות שלכם.
  • הענקת חוויית גלישה ייחודית עבורכם, במטרה להגיש לכם תוכן המשפר לדעתנו את החוויה שלכם באתר שלנו.
  • ניתוח אופן השימוש שלכם באתר האינטרנט שלנו, העוזר לנו לפתור תקלות ולנטר את הביצועים שלנו.

שליטה על קובצי עוגיות

באפשרותכם לדחות קובצי עוגיות ביצועיים, קובצי עוגיות פונקציונליים וקובצי עוגיות טרגוט בעת כניסה חדשה לאתר האינטרנט שלנו. במקרה זה, ייתכן שהפרסומות שתקבלו יהיו פחות ממוקדות, אולם האתר אמור לפעול באופן תקין.

אם ברצונכם להשבית את קובצי העוגיות ההכרחיים, באפשרותכם לקבל או לדחות אותם דרך הדפדפן שלכם. דפדפנים שונים כוללים אמצעי בקרה שונים. באופן כללי, הדפדפן שלכם יציע לכם לקבל, לדחות או למחוק את כל קובצי העוגיות, קובצי עוגיות של צד שלישי או קובצי עוגיות ספציפיים לאתר. באפשרותכם למצוא הוראות כיצד לעשות זאת באתר האינטרנט של כל דפדפן. אם תחסמו קובצי עוגיות אלה באתר שלנו, ייתכן שלא תוכלו לגשת לאזורים מסוימים באתר ופונקציות ודפים מסוימים לא יפעלו כרגיל.

שינויים ועדכונים במדיניות קובצי העוגיות

אנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת. אם נבצע שינויים משמעותיים נעדכן אתכם על כך, אולם אתם מתבקשים לעיין במדיניות זו באופן קבוע על מנת לוודא שאתם מודעים לגרסה המעודכנת ביותר.

מידע נוסף

web-info@shamir.com למידע נוסף, נא פנו אלינו ב:

עדכון אחרון: יולי 2022