Shamir Duo - HDR

SHAMIR DUO™‎

עדשת ביפוקל מתקדמת המשלבת ראייה צלולה ואסתטיקה

עדשת ביפוקל בטכנולוגיית Freeform המעלימה את הקו המפריד בין החלק העליון לחלק התחתון של העדשה, ומבטיחה מעבר חלק בין אזורי הראייה ( הרחוק והקרוב).

ביטול הקו המפריד בין חלקי העדשה

Shamir Duo נועדה לטפל במגבלות של עדשות ביפוקל סטנדרטיות – אסתטיקה ואובדן הראייה הרגעי שחווים בעת העברת המבט בין אזורי הראייה לקרוב ולרחוק .
עדשות Duo מתגברות על האתגרים של עדשות ביפוקל סטנדרטיות על ידי ביטול קו ההפרדה בין החלק העליון לחלק התחתון של העדשה, תוך הבטחת מעבר חלק בין אזורי הראייה הרחוק והקרוב ללא “קפיצת התמונה” המורגשת בעת מעבר זה.

למי העדשה מיועדת

מרכיבי משקפיים שהאסתטיקה חשובה להם, הדורשים שיפור ראייה לרחוק ולקרוב, אך אינם מעוניינים בעדשות פרוגרסיביות.

שאלו אותנו על מוצר זה

מאפיינים ויתרונות

Instant Focus

מיקוד ברור ומעבר חלק בין אזורי הראייה לרחוק ולקרוב.

Compatible

העדשות מתאימות למשקפי שמש כהות, פוטוכרומטיות ומקוטבות, וכן מגיעות במגוון ציפויים מתקדמים.

Outdoor Vision

אזורי ראייה רחבים לרחוק ולקרוב

צור קשר עם שמיר כבר היום