Natural Posture MB2
Natural Posture

Natural Posture™‎

Home טכנולוגיות Natural Posture™‎

טכנולוגיה זו מאפשרת לספק עדשות בעיצוב ארגונומי, המבטיחה את תנוחות הראייה הנוחות ביותר.

Natural Posture (‘יציבה טבעית’) היא טכנולוגיית עיצוב ארגונומית חדשנית, המאפשרת פיתוח עדשות המתאימות בצורה מיטבית למנח הראש של מרכיבי המשקפיים בעת קריאה או התמקדות בחפצים קרובים.

איתור דינמי של אזורי הראייה הקרובים

טכנולוגיית Natural Posture ממקמת באופן דינמי את אזור הראייה לקרוב , תוך התחשבות בעוצמה החיובית או השלילית של המרשם. ע”י כך היא מקטינה למינימום את הצורך להטות את הראש קדימה/אחורה, או להרים/להוריד את הספר בניסיון להתמקד בטקסט. באופן זה מופחתת למינימום כל אי נוחות יצבתית, ומובטח למטופל שיהנה מיציבה טבעית ונוחה.

היתרונות העיקריים עבור המטופלים שלך

יציבה נוחה

נוחות מרבית ביציבת המטופל בעת קריאה והתבוננות בעצמים קרובים

מזעור הצורך בהטיית הראש

צורך מופחת בהגבהה ובהנמכה של פריטים, או בהטיית הראש למעלה או למטה

הפתרון האידיאלי עבור מרכיבי משקפיים הסובלים מאניזומטרופיה

העיניים מפוקסות בצורה לא אחידה עקב הבדל ניכר בין כח התשבורת בשתי העיניים ולכן ניתנת תמיכה במיקום אזור הקריאה במרידיאן האנכי

שאל אותנו על טכנולוגיה הזו

היתרונות

נוחות ראייה מרבית

הטכנולוגיה מאפשרת למפתחים של שמיר למקם באופן דינמי את אזורי הראייה לקרוב, על מנת לייעל את תנועות הראש והעיניים בכיוון האנכי, ובכך להבטיח נוחות ראייה מרבית באזורים הללו.

העברת התמונה לתנוחת ההסתכלות הנכונה מבחינה ארגונומית

רוב האנשים קוראים כשהם מחזיקים את הספר במרחק של 40 ס”מ ובזווית מבט של ~30°. אם אזור הראייה לקרוב אינו תואם לזווית זו, המטופלים מפצים על כך על ידי הטיית הראש קדימה/אחורה, או על ידי הגבהה/הורדה של אובייקט הקריאה, מה שמוביל לאי נוחות עקב תנוחת קריאה לא טבעית.
הטכנולוגיה ממקמת את אזור הראייה לקרוב גבוה יותר עבור  מרשם שלילי ונמוך יותר עבור  מרשם חיובי, וכך משפרת את חוסר האיזון הפריזמטי הבינוקולרי עבור מטופלים הסובלים מאניזומטרופיה, ובאופן זה מבטיחים להם חוויית ראייה טבעית.

צור קשר עם שמיר כבר היום