Find a location near you

Choose one of Shamir’s locations to find your nearest store

Shamir Headquarters

Privacyverklaring

Shamir-website

Privacyverklaring

[Laatst herzien: 29 januari 2021]

 

Onder deze privacyverklaring informeren wij, Shamir Optical Industry Ltd. en / of haar dochterondernemingen (gezamenlijk – “Shamir”), welke persoonlijke gegevens van u we verzamelen wanneer u onze website bezoekt of onze bestelservice gebruikt via het Shamir Online-platform, waarom we het verzamelen en wat we ermee doen. Uw persoonlijke gegevens zijn alle informatie die op u betrekking heeft, in het bijzonder uw naam en contactgegevens zoals uw telefoonnummer of uw e-mailadres.

Neem de tijd om deze privacyverklaring aandachtig te lezen, het is erg belangrijk dat u volledig begrijpt hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken en hoe we uw privacy beschermen. Als u vragen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u natuurlijk contact met ons opnemen zoals hieronder uiteengezet:

Onze contactgegevens zijn: Shamir Optical Industry Ltd., Kibbutz Shamir, Upper Galilee 1213500, Israël]; info@shamir.com.

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WIJ VERZAMELEN

Gegevens die we verzamelen als u onze website bezoekt

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen en bewaren we automatisch enkele van uw gegevens in onze serverlogboeken en in cookies, dit zijn kleine bestanden die we naar uw computer sturen wanneer u onze website bezoekt.

Met deze gegevens kunnen wij u niet rechtstreeks identificeren; het registreert echter gegevens met betrekking tot uw browsen op onze website, zoals de pagina’s die u hebt bezocht, de datum en tijd waarop u deze pagina’s hebt bezocht, uw zoekopdrachten, informatie over uw apparaat (hardware, besturingssysteemversie, unieke apparaat-ID) , Internetprotocoladres, hardware-instellingen, browsertype, browsertaal), de datum en tijd van uw verzoek en de verwijzings-URL.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is niet vereist als u alleen onze website wilt bezoeken. Dit betekent dat u cookies kunt weigeren door uw webbrowser dienovereenkomstig te configureren (raadpleeg voor meer informatie het gedeelte ‘Help’ van uw webbrowser). Het weigeren van cookies kan echter uw navigatie op onze website verstoren, met name doordat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen ervan.

Gegevens die we verzamelen wanneer u zich aanmeldt of wanneer u producten bestelt

Voor sommige van de diensten die op onze website worden aangeboden, moet u zich aanmelden. Als u van deze diensten gebruik wilt maken, zullen we u vragen om ons persoonlijke gegevens te verstrekken, en we danken u om ons volledige en nauwkeurige gegevens te verstrekken, en ook om ons te informeren of uw gegevens moeten worden bijgewerkt. Als u ons geen volledige en nauwkeurige gegevens verstrekt, of als u ons niet laat weten dat uw gegevens moeten worden bijgewerkt, kunnen we u mogelijk niet de door u gevraagde diensten leveren.

We verzamelen de volgende categorieën van uw persoonlijke gegevens:

 • Identificatiegegevens, waaronder uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, login en wachtwoord, land, etc.
 • IT-gegevens, inclusief gegevens met betrekking tot uw browsen op onze website en op het Shamir Online-platform, zoals de pagina’s die u hebt bezocht, de datum en tijd waarop u deze pagina’s hebt bezocht, uw zoekopdrachten, informatie over uw apparaat (hardware, systeemversie, unieke apparaat-ID’s, internetprotocoladres, hardware-instellingen, browsertype, browsertaal), de datum en tijd van uw verzoek en verwijzings-URL.

HOE WE PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN DIE WE VERZAMELEN

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen binnen de grenzen die door de wet- en regelgeving zijn toegestaan. Soms gebruiken we uw persoonsgegevens omdat de wet- en regelgeving ons dit verplicht. In elk geval nemen we geen geautomatiseerde beslissingen uitsluitend op basis van automatische verwerking die juridische gevolgen voor u kunnen hebben of die u op vergelijkbare wijze aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Wij gebruiken uw identificatiegegevens om uw bericht te ontvangen en te verwerken bij het gebruik van het contactformulier en om deze te kunnen beantwoorden indien het een verzoek van u bevat. Een dergelijk proces is gebaseerd op uw toestemming, zoals uitgedrukt door op de verzendknop van het contactformulier te klikken. We gebruiken uw identificatiegegevens ook om uw Shamir Online-gebruikersaccount te beheren en om u de dienst te verlenen; een dergelijk proces is gebaseerd op de noodzaak voor de uitvoering van een contract met u, namelijk de gebruiksvoorwaarden van de website.
 • We gebruiken uw IT-gegevens om een ​​correcte weergave van onze website en het Shamir Online-platform op uw apparaat mogelijk te maken. Een dergelijk proces is gebaseerd op de noodzaak voor de uitvoering van een contract met u, namelijk de gebruiksvoorwaarden van de website.

U kunt ons, via het Shamir Online-platform, persoonlijke gegevens van uw klanten (“Eindgebruikers”) verstrekken; zoals hun naam, ooggerelateerd recept, enz. Eindgebruikers worden door u geïnformeerd over hoe u hun persoonlijke gegevens verwerkt en in het bijzonder dat ze aan ons worden meegedeeld voor het beheer van bestellingen.

HOE LANG WE PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN DIE WE VERZAMELEN

De bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens zijn afhankelijk van het doel waarvoor wij deze gegevens verzamelen. Zelfs als we de verschillende bewaartermijnen niet in een redelijk begrijpelijk formaat kunnen schetsen onder deze kennisgeving, willen we dat u weet dat we uw persoonlijke gegevens alleen bewaren zolang (i) nodig is voor het respectieve doel, (ii) nodig is om onze contractuele relatie met u uit te voeren, en (iii) vereist is door wettelijke bewaarwetten.

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ DELEN

We informeren u dat we uw persoonlijke gegevens, of persoonlijke gegevens van eindgebruikers, kunnen delen met bedrijven, overheidsinstanties of individuen. Sommige ontvangers van de gegevens bevinden zich in landen buiten de Europese Unie / Europese Economische Ruimte.

Voor ontvangers in Israël heeft de Europese Commissie besloten dat dit land een passend beschermingsniveau garandeert op grond van zijn nationale wetgeving of de internationale verplichtingen die het is aangegaan.

Ontvangers in de VS hebben zich gehouden aan de Privacy Shield-principes die een passend niveau van gegevensbescherming garanderen. Voor ontvangers in de VS die zich niet aan de privacy Shield-principes hielden, gebruiken we als passende beveiliging om uw persoonsgegevens te beveiligen de EU-modelclausule als onderdeel van onze gegevensoverdracht- en verwerkingsovereenkomsten met dergelijke ontvangers.

Voor ontvangers in Hongkong, India of Thailand is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor dat land; dit betekent dat het niveau van gegevensbescherming in een dergelijk land niet vergelijkbaar is met het niveau van gegevensbescherming in de Europese Unie. Daarom gebruiken we als passende beveiliging om uw persoonsgegevens te beveiligen de EU-modelclausule als onderdeel van onze gegevensoverdracht- en verwerkingsovereenkomsten met dergelijke ontvangers. Indien u aanvullende informatie wenst over de overdracht en / of beveiliging van uw persoonsgegevens, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen via info@shamir.com.

HOE WE PERSOONLIJKE GEGEVENS BESCHERMEN

We hebben maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking, inclusief maar niet beperkt tot:

 • We implementeren en handhaven geavanceerde technische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens in volledige vertrouwelijkheid en veiligheid worden geregistreerd en verwerkt.
 • We implementeren en handhaven passende beperkingen op de toegang tot uw persoonlijke gegevens en het toezicht op de toegang, het gebruik en de overdracht van persoonlijke gegevens.
 • Al onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, zijn verplicht om geheimhoudingsovereenkomsten of soortgelijke overeenkomsten aan te gaan, die hen verplichtingen opleggen om te voldoen aan onze vereisten inzake gegevensprivacy en vertrouwelijkheid.
 • We eisen van alle zakenpartners en externe serviceproviders met wie we uw persoonlijke gegevens kunnen delen, dat ze voldoen aan alle toepasselijke vereisten voor gegevensprivacy en vertrouwelijkheid.
 • We geven regelmatig trainingen over gegevensprivacy aan onze medewerkers en derden die toegang hebben tot persoonlijke gegevens.

WELKE RECHTEN HEBT U?

Volgens de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming heeft u het recht:

 • van inzage, rectificatie en / of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • om de verwerking ervan te beperken of er bezwaar tegen te maken;
 • Om ons te vertellen dat u geen marketinginformatie wenst te ontvangen;
 • Om in sommige omstandigheden te eisen dat bepaalde van uw persoonlijke gegevens aan u of een derde partij worden overgedragen
 • Voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, om uw toestemming in te trekken zonder de rechtmatigheid van onze verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking aan te tasten.

Als u een Franse gebruiker bent, heeft u ook het recht om richtlijnen op te stellen voor het bewaren, wissen en meedelen van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden.

We doen er alles aan om u in staat te stellen uw rechten uit te oefenen: om dit te doen, kunt u contact met ons opnemen via de details die aan het begin van deze privacyverklaring worden vermeld. Geef ons de volgende informatie, zodat we uw verzoek met de nodige aandacht kunnen behandelen:

 • Uw voor- en achternaam en een fotokopie van uw identiteitskaart;
 • uw specifieke verzoekschrift (met andere woorden, welke rechten u wilt uitoefenen); en
 • De datum van de aanvraag en uw handtekening (als u uw aanvraag per post heeft verzonden).

Als u geen tevredenheid krijgt door contact met ons op te nemen, kunt u ook een klacht indienen over onze verwerking van uw Persoonsgegevens bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

We controleren regelmatig of we aan onze privacyverklaring voldoen, in het bijzonder om deze in overeenstemming te brengen met nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming. Maar zelfs als deze privacyverklaring van tijd tot tijd kan veranderen, zullen we uw rechten onder deze privacyverklaring niet verminderen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.