Home Ogród Zmysłów

Ogród Zmysłów

1 sierpnia, 2021

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach uczy się około 200 dzieci w różnych placówkach: począwszy od programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niewidomego, z którego korzystają rodziny z małymi, niewidomymi dziećmi, poprzez przedszkole, szkołę podstawową i szkoły ponadpodstawowe.

Rehabilitacja osób niewidomych polega głównie na stymulowaniu zmysłów, które muszą przejąć rolę wzroku w poznawaniu świata. Dziecko niewidome jest pozbawione wielu bodźców z dalszego otoczenia, dlatego bardzo ważne jest pobudzanie i rozwijanie całej sfery sensomotorycznej podczas praktycznych zajęć, w czasie których dzieci uczą się poznawać świat w naturalnym otoczeniu.

Stąd nasze pragnienie, by na terenie Ośrodka w Laskach powstał Ogród Zmysłów. Ogród, w którym osoba niewidoma będzie mogła samodzielnie się poruszać, czuć bezpiecznie i pewnie, a alejki pełnić będą funkcję zarówno komunikacyjną, jak i informacyjną. Ogród pełnić będzie rolę terapeutyczną i pedagogiczną zarówno dla osób niepełnosprawnych wzrokowo jak i pełnosprawnych, dla dzieci i dorosłych, dla uczniów Ośrodka oraz osób odwiedzających Laski.

Ogród podzielony będzie na części z roślinami różniącymi się zapachem, fakturą liści i kwiatów oraz intensywnością kolorów. Część rabat dostosowana zostanie do użytkowania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim. Różnorodne faktury liści w zasięgu dłoni, ścieżka bosych stóp o różnych rodzajach nawierzchni umożliwią różnorodne doświadczenia, wrażenia wzbogacające wielozmysłowe poznawanie świata.

Projekt Ogrodu Zmysłów

Nie zabraknie form o ciekawym kształcie, których można dotknąć, by poznać (głazy, kamienie, muszle, szyszki, żołędzie, kasztany, piasek, żwir, gałęzie, korzenie, trawa, zboża, kora drzew). Kontakt z nimi, poznawanie zróżnicowanych kształtów bądź faktur uczy koncentracji, usprawnia motorykę dłoni i koordynację wzrokowo-słuchową. Planowane są również rabaty z gatunkami roślin jadalnych i tutaj przewidziana jest organizacja zajęć edukacyjnych, związana z przesadzaniem i pielęgnacją roślin. Całość w harmonii z naturalnym otoczeniem, z wykorzystaniem roślin rodzimych.

Jak wesprzeć?

Wystarczy dokonać wpłaty na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach poprzez stronę dlugieoczy.pl lub wykonać przelew tradycyjny na poniższe dane:

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI STOWARZYSZENIE
UL. BRZOZOWA 75
05-080 IZABELIN

Numer w mBank S.A.
38 1140 1010 0000 4399 5800 1033
IBAN: PL38 1140 1010 0000 4399 5800 1033
Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWXXX
Tytułem: Ogród Zmysłów

Odwiedzić salon optyczny, który uczestniczy w akcji.
W salonie optycznym zlokalizowana jest puszka, do której można wrzucić datek na rzecz zbiórki publicznej, którą prowadzi Towarzystwo. W salonie optycznym oprócz puszki znajdą Państwo dodatkowe materiały w postaci plakatu czy ulotki ze szczegółowymi informacjami na temat zbiórki.

Pełna lista salonów optycznych, które uczestniczą w akcji znajduje się na stronie dlugieoczy.pl w części „Partnerzy Akcji”.

Dzięki Państwa wsparciu powstanie wyjątkowy w skali Polski i Europy Ogród Sensoryczny dostosowany do potrzeb rozwojowych niewidomych dzieci.

Organizatorem zbiórki na rzecz budowy Ogrodu Zmysłów jest Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, które zarejestrowało zbiórkę pod numerem: 2021/1437/OR.
Zbiórkę można sprawdzić na stronie internetowej http://zbiorki.gov.pl/ – w polu „szukaj zbiórki” należy wpisać powyższy numer.

NULL

Skontaktuj się z firmą Shamir