Natural Posture MB2Natural Posture HDR
Natural Posture

Natural Posture™

Home Technologie Natural Posture™

Technologia umożliwiająca opracowanie ergonomicznych konstrukcji soczewek, zapewniających bardzo komfortową postawę ciała

Natural Posture to innowacyjna technologia ergonomicznej konstrukcji, umożliwiająca opracowanie soczewek uwzględniających optymalnie pozycję głowy użytkownika podczas czytania i patrzenia w bliży.

Dynamiczne umieszczenie strefy optycznej do bliży

Natural Posture pozwala dynamicznie umieszczać strefę optyczną bliży w strefie progresji soczewki, z uwzględnieniem dodatniej lub ujemnej mocy korekcji do dali. Dzięki temu, minimalizowana jest konieczność pochylania głowy do przodu lub odchylania do tyłu czy obniżania książki, żeby wyostrzyć czytany tekst. W ten sposób możemy zminimalizować niewygodną pozycję ciała podczas czytania i zapewnić pacjentowi naturalną i wygodną postawę.

Natural Posture ™

Najważniejsze korzyści dla Twoich pacjentów

Komfortowa pozycja ciała

Maksymalizuje komfort indywidualnej postawy ciała podczas czytania i patrzenia w bliży

Minimalizuje potrzebę pochylania głowy

Ogranicza potrzebę podnoszenia lub opuszczania obserwowanego obiektu oraz odchylania i pochylania głowy

Idealna dla anizometropijnych użytkowników korekcji okularowej,

których oczy mają różną zdolność wyostrzania obrazu i potrzebują zróżnicowanego wsparcia akomodacji

Zapytaj o tę technologię

Zaleta naszego produktu:

Zapewnia maksymalny poziom komfortu wzrokowego

Ta technologia pozwala firmie Shamir dynamicznie umieszczać strefę optyczną bliży w strefie progresji soczewki tak, aby zoptymalizować ruch oczu i głowy w osi pionowej oraz zapewnić maksymalny komfort wzrokowy w tej strefie.

Ustawia obraz zgodnie z prawidłową i ergonomiczną pozycją ciała

Większość osób czyta, trzymając książkę w odległości około 40cm i patrząc pod kątem ok. 30°. Jeżeli strefa bliży nie znajduje się pod takim kątem, pacjenci rekompensują to, pochylając głowę do przodu lub odchylając do tyłu albo trzymając książkę niżej. Prowadzi to do dyskomfortu powodowanego przez nienaturalną pozycję ciała podczas czytania.
Technologia pozwala umieścić strefę do bliży wyżej przy korekcjach minusowych i niżej przy plusowych, korygując brak równowagi pryzmatycznej u osób anizometropijnych i zapewniając naturalne doświadczenie wzrokowe.

NULL

Skontaktuj się z firmą Shamir