ข้อกำหนดการใช้งาน

TERMS OF USE - Shamir Website

Shamir Website

ข้อกำหนดการใช้งาน

เว็บไซต์ชาเมียร์

(ปรับปรุงล่าสุด: 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564)

          Shamir Optical Industry Ltd. บริษัทสาขาและบริษัทในเครือ (“ชาเมียร์”, “บริษัท” “เรา” หรือ “พวกเรา”) ยินดีต้อนรับท่าน (“ผู้ใช้งาน”, “ผู้ให้บริการดูแลดวงตา” หรือ “ท่าน”) เว็บไซต์ของเราที่ www.shamir.com (รวมถึงโดเมนย่อย) และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชาเมียร์ (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์”) เว็บไซต์ของเรานำเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัทของเรา รวมถึงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ของชาเมียร์ เกี่ยวกับบริการ และผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ของเราที่ยังอนุญาตให้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์โดยผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและเปิดบัญชี ซึ่งผู้ใช้งานเว็บไซต์แต่ละรายอาจใช้เว็บไซต์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้

 1. การยอมรับข้อกำหนด

โดยการเข้าถึง การเชื่อมต่อ หรือใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือโดยการเปิดบัญชี ท่านรับทราบว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้ รวมถึงข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา [โปรดใส่ลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวที่นี่] (โดยรวม , “ข้อกำหนด”) และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน รวมทั้งท่านรับทราบว่าข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นสัญญาทางกฎหมายที่มีผลผูกพันและบังคับใช้ระหว่างชาเมียร์กับท่าน หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ จะไม่สามารถเข้า เชื่อมต่อ เข้าถึง หรือใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะใด ๆ ได้

ซึ่งเว็บไซต์นี้มีให้เฉพาะบุคคลที่ (a) มีอายุอย่างน้อยสิบแปด (18) ปี; และ (b) มีความสามารถทางกฎหมายในการเข้าสู่ข้อกำหนดเหล่านี้ (ในนามของตนเองและองค์กร) และเพื่อสร้างข้อตกลงที่มีผลผูกพันภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ ท่านรับรองว่ามีสิทธิ์ อำนาจ และความสามารถในการเข้าสู่ข้อกำหนดเหล่านี้ในนามและองค์กรของท่าน และสร้างข้อตกลงที่มีผลผูกพันภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เพื่อใช้งานเว็บไซต์ตามข้อกำหนดเหล่านี้ และเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของคุณอย่างเต็มที่ ด้านล่างนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ที่คุณทำเกี่ยวกับเว็บไซต์จะมีผลผูกพันองค์กรของท่าน

 1. เว็บไซต์

ซึ่งชาเมียร์มีส่วนร่วมในการพัฒนา ออกแบบ และผลิตเลนส์และแม่พิมพ์ระดับพรีเมียมสำหรับอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้ ชาเมียร์จึงได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการด้านการดูแลดวงตาซึ่งนำเสนอโซลูชั่นเลนส์เทคโนโลยีขั้นสูงผ่านเว็บไซต์ ซึ่งมีความแตกต่างและปรับแต่งตามโปรไฟล์ของผู้ป่วย โดยเว็บไซต์อาจให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเฉพาะตัวแก่ผู้ให้บริการดูแลดวงตาดังกล่าวซึ่งได้รับการพัฒนาโดยบริษัท การวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การมองเห็นและการดูแลสุขภาพตา การทำโปรไฟล์ผู้บริโภคในการดูแลดวงตาและการทำรายการ ตลอดจนการพัฒนาล่าสุดในการผลิตเลนส์และข้อมูล สำหรับผู้ให้บริการ Eye-Care เกี่ยวกับการสั่งซื้อเลนส์แบบกำหนดเอง กำหนดผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่ชาเมียร์นำเสนอเป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์ (“ผลิตภัณฑ์” และ “บริการ” ตามลำดับ) สำหรับลูกค้าของพวกเขา (“ผู้ใช้ปลายทาง”)

เว็บไซต์นี้มีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชาเมียร์ ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการและอาจรวมถึงแหล่งข้อมูล เช่นศูนย์วิจัยของชาเมียร์ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลการติดต่อ วิดีโอ ข้อความ ไฟล์ โลโก้ ไอคอนปุ่ม รูปภาพ ข้อมูล การรวบรวม ลิงก์ เนื้อหาพิเศษอื่น ๆ ข้อมูลทางเทคนิค เอกสารประกอบ ความรู้ วัสดุข้อมูลจำเพาะ การออกแบบ ข้อมูล “รูปลักษณ์” ของเว็บไซต์ อัลกอริธึม ซอร์สโค้ด และโค้ดของเว็บไซต์ อินเทอร์เฟซ GUI คุณลักษณะแบบโต้ตอบ กราฟิก วิธีการ ภาพประกอบ ภาพวาด แอนิเมชั่น และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากหรือผ่านเว็บไซต์ (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังให้ผู้ใช้สามารถติดต่อทีมสนับสนุนของเราผ่านแบบฟอร์มการติดต่อที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา (“แบบฟอร์มการติดต่อ”)

โดยชาเมียร์ไม่รับรองว่าผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใด ๆ ที่เสนอบนเว็บไซต์นี้มีหรืออาจพร้อมใช้งานหรือเหมาะสมในอาณาเขตนอกอาณาเขตที่มีการเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการดังกล่าว ท่านรับทราบและตกลงเป็นพิเศษว่าผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใดๆ ที่คุณอาจสั่งซื้อจากชาเมียร์ โดยที่ชาเมียร์เลือกที่จะจัดหานั้น จะมอบให้แก่ท่าน และโดยตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมายในท้องถิ่นของชาเมียร์ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ ธุรกรรม การบริการ ข้อตกลง หรือการต่อรองใดๆ ดังกล่าวจะถือเป็นข้อตกลงและการค้าในท้องถิ่น ซึ่งจะดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายทั้งหมดของชาเมียร์ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์หรือเผยแพร่ที่อื่นโดย ชาเมียร์ หรือตามที่ตกลงกันระหว่างท่าน และตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมายในท้องถิ่นของชาเมียร์ ในอาณาเขตที่บังคับใช้ (ตามความเหมาะสม) และเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและควบคุมทั้งหมดของกฎหมายท้องถิ่นในประเทศนั้น ๆ

 

 

 

 

      สิทธิ์ ชื่อเรื่อง และความสนใจทั้งหมด ต่อเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้สงวนไว้สำหรับชาเมียร์ หรือผู้อนุญาต ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เว็บไซต์และเนื้อหาที่มีอยู่ในที่นี้ให้ไว้ “ตามที่เป็น”  ชาเมียร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านหรือบุคคลอื่นใดอันเป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหาที่มีอยู่ในที่นี้

การใช้งานเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหาที่มีอยู่ในที่นี้ถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

เนื่องจากลักษณะการใช้งานออนไลน์ เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ เนื้อหา หรือผลลัพธ์ใดๆ จะปราศจากช่องโหว่ ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือความไม่ถูกต้องอื่นๆ

 

 

หมายเหตุ: ปัจจุบัน การใช้งานเว็บไซต์ของเราไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับคุณสมบัติหรือบริการบางอย่างที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์ของเราในอนาคต ท่านรับทราบและตกลงว่าท่านอาจถูกเรียกเก็บเงินสำหรับอินเทอร์เน็ต การบำรุงรักษาการเชื่อมต่อเครือข่ายและค่าใช้จ่ายการใช้ข้อมูลที่ทำผ่านการใช้งานเว็บไซต์ ตามอัตราที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และข้อมูลการใช้งานบุคคลที่สามของคุณตามลำดับ

 1. การลงทะเบียนและบัญชีผู้ใช้

การใช้เว็บไซต์หรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจทำให้ท่านต้องลงทะเบียนและเปิดบัญชี (“บัญชี”) การลงทะเบียนสามารถทำได้โดยเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนภายในเว็บไซต์ซึ่งอาจกำหนดให้ท่านต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างกับเรา (ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) เกี่ยวกับท่านและ/หรือองค์กรของท่าน โดยข้อมูลส่วนบุคคลมีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ชาเมียร์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอลงทะเบียนตามที่เห็นสมควร

โดยท่านไม่สามารถมีบัญชีที่ใช้งานอยู่ได้มากกว่าหนึ่งบัญชี บัญชีของท่านจะได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน เพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในบัญชีของท่าน ท่านต้องปกป้องและไม่เปิดเผยรายละเอียดการเข้าสู่ระบบบัญชี และต้องดูแลการใช้บัญชีดังกล่าว ซึ่งต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเมื่อสร้างบัญชี และตกลงที่จะไม่บิดเบือนข้อมูลระบุตัวตนหรือข้อมูลบัญชี ท่านตกลงที่จะพัฒนาข้อมูลบัญชีของท่านให้เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้อง

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่าน บัญชี และสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่านแต่เพียงผู้เดียว หากเราเชื่อโดยสุจริตใจว่าคุณได้สร้างบัญชีที่แอบอ้างบุคคลอื่น บัญชีดังกล่าวอาจทำให้คุณต้องรับผิดทางแพ่งและ/หรือทางอาญาได้

ซึ่งท่านไม่สามารถมอบหมายหรือโอนสิทธิ์ หรือมอบหมายหน้าที่ของท่านภายใต้บัญชีโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากชาเมียร์ โดยต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ และในกรณีดังกล่าว ท่านต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีโดย (a) การตั้งค่าบัญชี หรือ (b) ส่งอีเมลถึงเราที่ info@shamir .com เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวของท่านในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้ กล่าวคือ หากมีบุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีผ่านข้อมูลการลงทะเบียนที่เขา/เธอได้รับจากท่านหรือผ่านการละเมิดโดย ท่านตามข้อกำหนดเหล่านี้หรือสำหรับการใช้บัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ

หากคุณต้องการเปลี่ยนรายละเอียดการเข้าสู่ระบบ หรือยกเลิกและลบบัญชีของท่าน ท่านสามารถใช้เมนูการตั้งค่าหรือสามารถส่งอีเมลคำขอไปที่อีเมลสนับสนุนที่ปรากฏบนเว็บไซต์ บัญชีบนเว็บไซต์จะยุติลงภายในเวลาที่เหมาะสมตามคำขอของท่าน และนับจากวันที่สิ้นสุดดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของท่านได้อีก

เราสามารถระงับหรือยุติการเข้าถึงบัญชีของท่านได้หากเราเชื่อตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ (หรือมากกว่า) ได้เกิดขึ้น: (ก) มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของบัญชีของท่าน; (ข) มีภัยคุกคามต่อความปลอดภัยหรือความสมบูรณ์ของเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ของเรา (ค) จำเป็นต้องระงับเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของชาเมียร์ ผู้ใช้งานหรือสาธารณะ (ง) มีพื้นฐานสำหรับการยกเลิกบัญชีของท่าน; (จ) ท่านได้ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้; (ฉ) ในกรณีที่เราพบว่ามีการเข้าชมที่เป็นการฉ้อโกงหรือการกระทำที่เสียชื่อเสียงอื่น ๆ ของท่าน และ/หรือ (ช) เราต้องปฏิบัติตามกฎหมาย แต่เราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบในกรณีที่มีการระงับหรือยุติดังกล่าว ระหว่างการระงับ ท่านจะไม่สามารถใช้งานหรือเข้าถึงบัญชีได้ ในกรณีที่เราจะพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าเหตุผลในการระงับการเข้าถึงบัญชีได้รับการแก้ไข เราจึงจะกู้คืนการเข้าถึงบัญชีของท่าน

การยับยั้งหรือการยกเลิกบัญชีของท่านอาจทำให้ข้อมูลบางอย่างที่ส่งให้เราและ/หรือความจุในบัญชีขสูญหายได้ ซึ่งเราไม่ยอมรับความรับผิดสำหรับความสูญเสียดังกล่าว

 1. ใช้ข้อจำกัด

โดยมีการกระทำบางอย่างที่ห้ามโดยเด็ดขาดเมื่อใช้งานเว็บไซต์ โปรดอ่านข้อจำกัดต่อไปนี้อย่างละเอียด การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ที่กำหนดไว้ในที่นี้อาจส่งผลให้ (ตามดุลยพินิจของชาเมียร์แต่เพียงผู้เดียว) ในการยุติการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหาของคุณ และอาจทำให้คุณต้องรับผิดทางแพ่งและ/หรือทางอาญา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้หรือเป็นลายลักษณ์อักษรโดย ชาเมียร์ คุณไม่สามารถ (และคุณไม่สามารถอนุญาตให้ใครก็ตาม): (ก) ใช้งานเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย และ/หรือไม่ได้รับอนุญาต; (ข) ใช้งานเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ภายในหรือเชิงพาณิชย์ (ค) ลบหรือแยกจากเนื้อหาและ/หรือเว็บไซต์ ข้อจำกัดและสัญญาณใดๆ ที่ระบุถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินของชาเมียร์ หรือผู้อนุญาต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประกาศกรรมสิทธิ์ที่มีอยู่ในเนื้อหาดังกล่าว (เช่น ©,™ หรือ ®) ; (ง) แทรกแซงหรือละเมิดสิทธิ์ของผู้ใช้ในความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์อื่น ๆ หรือเก็บเกี่ยวหรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้งานโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้ง ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือด้วยการใช้โรบ็อต สไปเดอร์ โปรแกรมรวบรวมข้อมูล แอปพลิเคชันการค้นหาหรือดึงข้อมูลใดๆ หรือใช้อุปกรณ์ กระบวนการ หรือวิธีการแบบแมนนวลหรืออัตโนมัติเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์และเรียกค้น จัดทำดัชนี และ/หรือข้อมูลเหมืองข้อมูล (จ) แทรกแซงหรือขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่โฮสต์เว็บไซต์ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ขั้นตอน หรือนโยบายของเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายดังกล่าว (ฉ) กล่าวเท็จหรือบิดเบือนความจริงในความเกี่ยวข้องของท่านกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือแสดงหรือบอกเป็นนัยว่าชาเมียร์รับรองเว็บไซต์ ธุรกิจ หรือชี้แจงใด ๆ ที่ท่านทำ หรือนำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเว็บไซต์ (ช) ดำเนินการใด ๆ ที่กำหนดหรืออาจกำหนดให้มีการโหลดขนาดใหญ่ที่ไม่สมเหตุผลหรือไม่สมส่วนบนโครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์มของเราตามที่เรากำหนด (ซ) ข้ามมาตรการใด ๆ ที่เราอาจใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ (ฌ) คัดลอก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ทำให้พร้อมใช้งาน แปล ย้าย วิศวกรรมย้อนกลับ แปลกลับ หรือแยกส่วนส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหา หรือแสดงต่อสาธารณะ ผลิตซ้ำ สร้างงานลอกเลียนแบบจาก ดำเนินการ แจกจ่าย หรือใช้เว็บไซต์และ/หรือเนื้อหา (ญ) คัดลอก แจกจ่าย แสดง ดำเนินการในที่สาธารณะ เผยแพร่ต่อสาธารณะ ลดขนาดให้อยู่ในรูปแบบที่มนุษย์สามารถอ่านได้ แยกส่วน ดัดแปลง อนุญาต ใช้เชิงพาณิชย์ ขาย ให้เช่า โอน ให้ยืม ประมวลผล รวบรวม ย้อนกลับ วิศวกร รวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ แปล ดัดแปลง หรือสร้างงานลอกเลียนแบบของวัสดุใด ๆ ที่อยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของชาเมียร์ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาของชาเมียร์ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ในทางใด ๆ หรือโดยวิธีการใด ๆ (ฎ) ใช้งานเนื้อหาบนเว็บไซต์อื่นหรือสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากชาเมียร์ (ฏ) สร้างเบราว์เซอร์หรือสภาพแวดล้อมเส้นขอบรอบเนื้อหาชาเมียร์ (ไม่อนุญาตให้ใช้เฟรมหรือลิงก์แบบอินไลน์) (ฐ) ขาย อนุญาต หรือหาประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ การใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหา; (ฑ) ใส่กรอบหรือสะท้อนส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากชาเมียร์ (ฒ) สร้างฐานข้อมูลโดยการดาวน์โหลดและจัดเก็บเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนจากเว็บไซต์อย่างเป็นระบบ (ด) ส่งหรือทำให้ใช้งานได้โดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหาไวรัส เวิร์ม โทรจันฮอร์ส ไทม์บอมบ์ เว็บบั๊ก สปายแวร์ หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นใดที่อาจหรือตั้งใจจะสร้างความเสียหาย หรือจี้การทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใดๆ หรือโค้ดหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่จริงหรือที่อาจเป็นอันตราย ก่อกวน หรือรุกราน (ต) ใช้งานเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เว็บไซต์ไม่ได้ตั้งใจ และ/หรือ (r) ละเมิดและ/หรือละเมิดข้อกำหนดใด ๆ

 1. ติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์

คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ แต่เฉพาะในพื้นที่ดังกล่าวที่กำหนดไว้สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อออนไลน์ของเราเท่านั้น หากต้องการติดต่อเราโดยใช้งานเว็บไซต์ โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ info@shamir.com

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน และมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลที่ท่านแบ่งปันกับเรา เราเชื่อว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะทราบแนวปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลที่เรารวบรวมเมื่อมีการเชื่อมต่อ เข้าถึง หรือใช้งานเว็บไซต์ นโยบาย แนวปฏิบัติของเราและประเภทของข้อมูลที่รวบรวมได้อธิบายไว้ในรายละเอียดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา [เพิ่มลิงก์] (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ซึ่งรวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิง ท่านตกลงว่า ชาเมียร์อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้หรือเปิดเผยต่อชาเมียร์ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว หากท่านต้องการเชื่อมต่อ เข้าถึง หรือใช้งานเว็บไซต์ ท่านต้องอ่านและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อน

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ปลายทาง

ข้อมูลใดๆ และข้อมูลทั้งหมด (ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลและข้อมูลระบุตัวบุคคล) ที่เกี่ยวกับผู้ใช้ปลายทาง (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูล”) จะเป็นของผู้ให้บริการ Eye-Care และ/หรือผู้อนุญาตเท่านั้น ข้อมูลอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประวัติทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับดวงตาและใบสั่งยา ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (ประเทศ ภูมิภาค เมือง) ของผู้ใช้ปลายทาง และ/หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ปลายทางดังกล่าว ชาเมียร์จะถือว่าได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการตามรายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายความเป็นส่วนตัวของชาเมียร์ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลมีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการ Eye-Care จะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ใช้ปลายทางมีการรวบรวมผ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีประสิทธิภาพและบังคับใช้ซึ่ง (i) ขึ้นอยู่กับความยินยอมที่ชัดเจน ให้อิสระ เฉพาะเจาะจง ได้รับแจ้ง และชัดเจนจากผู้ใช้ปลายทางในการสนับสนุน การประมวลผลข้อมูลอย่างถูกกฎหมาย (รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวกับ “ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน” (เช่น ประวัติทางการแพทย์ของผู้ใช้ปลายทาง) ไม่ว่าจะโดยชี้แจง หรือโดยการดำเนินการยืนยันที่ชัดเจนโดยผู้ใช้ปลายทาง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้ปลายทางตระหนักดีว่าพวกเขาให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการประมวลผลข้อมูล และพวกเขาอาจเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา (ii) เปิดเผยการรวบรวมและการใช้งาน (รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวกับการถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สาม) ของข้อมูลที่เป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์ของเรา และ/หรือผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ (iii) แจ้งให้ผู้ใช้ปลายทางทราบถึงกลไกที่ผู้ใช้ปลายทางอาจยกเลิกการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว (iv) แจ้งให้ผู้ใช้ปลายทางทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของชาเมียร์ และ/หรือ สามารถรับบริการได้ ผ่านคุกกี้ เว็บบีคอน และวิธีการที่คล้ายกัน และอาจใช้เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ปลายทางดังกล่าว และ (v) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ คำสั่ง และข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ทั้งหมด ตามที่ใช้บังคับจากอาณาเขตไปยังอาณาเขต ผู้ให้บริการ Eye-Care เป็นตัวแทนและรับรองว่าพวกเขาได้รับและจะได้รับความยินยอม การอนุญาต และการอนุมัติที่จำเป็นตามกฎหมายทั้งหมดจากผู้ใช้ปลายทาง เพื่ออนุญาตให้ชาเมียร์ เข้าถึง จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ และประมวลผลข้อมูล (รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับ “ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน” เช่น ประวัติทางการแพทย์ของผู้ใช้ปลายทาง) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้ให้บริการ Eye-Care จะยังคงรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และปล่อยชาเมียร์จากความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวโดยผู้ให้บริการ Eye-Care และการใช้ข้อมูลของชาเมียร์ตามที่ได้รับอนุญาตในที่นี้

ผู้ให้บริการดูแลดวงตารับทราบว่าชาเมียร์ อาจรวบรวม เปิดเผย เผยแพร่ และใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนในลักษณะอื่นใด ซึ่งได้มาจากการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ (เช่น ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ข้อมูลรวมและการวิเคราะห์ ) (“ข้อมูลการวิเคราะห์”)) เพื่อจัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของชาเมียร์ และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยชาเมียร์จะยังคงเป็นเจ้าของข้อมูล Analytics แต่เพียงผู้เดียว

 1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์ เนื้อหา และทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งดังกล่าว รวมถึง สิทธิบัตรและคำขอรับสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ วัสดุที่มีลิขสิทธิ์ ชื่อโดเมนและความลับทางการค้า ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือสามารถจดทะเบียนได้หรือไม่ก็ตาม (รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา”) เป็นของและ/หรือได้รับอนุญาตจากชาเมียร์ และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ อนุสัญญาและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ บริษัทและผู้อนุญาตสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งแก่คุณในที่นี้

ข้อกำหนดนี้ไม่ได้สื่อถึงผลประโยชน์ในหรือต่อทรัพย์สินทางปัญญาแก่ท่าน แต่เป็นการจำกัดสิทธิ์ในการใช้งานที่เพิกถอนได้ตามข้อกำหนด ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดที่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทภายใต้กฎหมายใดๆ

ในขอบเขตที่คุณให้คำติชม ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดๆ แก่ชาเมียร์ (“คำติชม”) ชาเมียร์จะได้รับใบอนุญาตพิเศษ ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ชำระเต็มจำนวนทั่วโลก อนุญาตถาวร และไม่สามารถเพิกถอนได้ เพื่อรวมคำติชมเข้ากับชาเมียร์ในปัจจุบัน หรือ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี หบริการในอนาคต และใช้สิ่งเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ทั้งหมดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมแก่ท่าน และโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน ท่านตกลงว่าผลตอบรับดังกล่าวทั้งหมดจะถือว่าไม่เป็นความลับ

นอกจากนี้ ท่านได้รับประกันว่าคำติชมของท่านจะไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานใด ๆ ที่อ้างว่าต้องการให้ชาเมียร์ปฏิบัติตามภาระผูกพันเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี หรือบริการในปัจจุบันหรืออนาคตของชาเมียร์ที่รวมเอาคำติชมใด ๆ เข้าไว้ด้วย

 1. เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้า

“ชาเมียร์” Shamir™ เครื่องหมายและโลโก้ของชาเมียร์ และตัวระบุกรรมสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดที่ใช้โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ (“เครื่องหมายการค้าของบริษัท”) เป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือชื่อทางการค้าของบริษัท ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และโลโก้อื่นๆ ทั้งหมดที่อาจปรากฏบนเว็บไซต์เป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง (“เครื่องหมายของบุคคลที่สาม”) ไม่มีการให้สิทธิ์ ใบอนุญาต หรือผลประโยชน์ในเครื่องหมายการค้าของบริษัท เครื่องหมายของบุคคลที่สามในที่นี้ และท่านตกลงว่าจะไม่มีการอ้างสิทธิ์ ใบอนุญาต หรือผลประโยชน์ดังกล่าวโดยท่านในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายดังกล่าว ดังนั้น ท่านจะหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมายใดๆ เหล่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตในที่นี้

 1. คุณสมบัติโซเชียลมีเดีย

ซึ่งเว็บไซต์อาจรวมถึงคุณลักษณะการแบ่งปันและการโพสต์ทางสังคม และเครื่องมือที่ผสานรวมอื่นๆ (เช่น ปุ่ม “แชร์” และ “ถูกใจ” ของ Facebook การแชร์ การถูกใจ และการโพสต์เนื้อหาผ่าน Twitter, Facebook, Youtube Google+ เป็นต้น) (“คุณลักษณะทางสังคม” ).

ฟีเจอร์โซเชียลนั้นดำเนินการหรืออนุญาตให้รวมเข้ากับเครือข่ายโซเชียลของบุคคลที่สามหรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม (“โซเชียลเน็ตเวิร์ก” หรือ “แพลตฟอร์ม”) สิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นและดูแลโดยบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับและ/หรือควบคุมโดยเรา การใช้คุณสมบัติโซเชียลของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเครือข่ายโซเชียลหรือแพลตฟอร์มหากท่านไม่เห็นด้วยกับแนวทางปฏิบัติที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดดังกล่าว ท่านไม่ควรใช้การรวมเว็บไซต์กับเครือข่ายโซเชียลหรือแพลตฟอร์มดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ท่านอาจพบว่าไม่สามารถใช้งานคุณลักษณะทั้งหมดที่มีในเว็บไซต์ของเราได้ ซึ่งชาเมียร์ไม่มีส่วนรับผิดชอบและไม่มีการรับผิดต่อการใช้คุณลักษณะทางสังคมและ/หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือแพลตฟอร์มดังกล่าว

 1. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของ Shamir และลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เรายินดีรับลิงก์ไปยังหน้าใดๆ บนเว็บไซต์ของเรา ท่านมีอิสระที่จะสร้างลิงค์ไฮเปอร์เท็กซ์ไปยังเว็บไซต์ ตราบใดที่ลิงค์นั้นไม่ได้ระบุหรือบอกเป็นนัยถึงการเชื่อมต่อหรือการอนุมัติเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของท่านโดยชาเมียร์ และไม่ได้แสดงภาพในลักษณะที่เป็นเท็จหรือไม่เหมาะสม คุณไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราจากเว็บไซต์ที่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้ใช้ ในกรณีที่มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของชาเมียร์ที่รับรองว่าเว็บไซต์ของท่านไม่มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสม หรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม เราไม่อนุญาตให้จัดเฟรมหรือลิงก์แบบอินไลน์

ลิงก์บางส่วนที่ให้ไว้ในที่นี้อนุญาตให้ผู้ใช้ของเราออกจากเว็บไซต์นี้และเข้าสู่เว็บไซต์หรือบริการที่ไม่ใช่ของชาเมียร์ (รวมถึง ไม่จำกัดเฉพาะปุ่ม “แชร์” และ “ชอบ” ของ Facebook ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ Twitter และ Google+ ของเรา) ไซต์และบริการที่เชื่อมโยงเหล่านั้นมีไว้เพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น การรวมลิงก์ดังกล่าวไม่ได้หมายความถึงการรับรองเว็บไซต์และบริการโดยชาเมียร์หรือการเชื่อมโยงใดๆ กับผู้ดำเนินการทางเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเว็บไซต์และบริการที่เชื่อมโยงเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Shamir และ Shamir จะไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์หรือบริการภายนอกดังกล่าว และไม่รับรองและไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาใด ๆ รวมถึง จำกัดเพียงการโฆษณาเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือ ข้อมูลอื่น ๆ บนหรือพร้อมใช้งานจากเว็บไซต์และบริการที่เชื่อมโยงดังกล่าวหรือลิงค์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือบริการที่เชื่อมโยง นอกจากนี้ ชาเมียร์จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และบริการที่เชื่อมโยงดังกล่าว และ/หรือแนวทางปฏิบัติอื่นใด การเข้าถึง ใช้ และการพึ่งพาเว็บไซต์ บริการ และเนื้อหาดังกล่าว และการติดต่อกับบุคคลที่สามดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของท่านแต่เพียงผู้เดียว ชาเมียร์ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเชื่อมโยงเมื่อใดก็ได้ และท่านจะไม่มีสิทธิเรียกร้องในส่วนนี้ ท่านรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่า ชาเมียร์จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทั้งทางตรงและทางอ้อมสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือพึ่งพาบริการ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีอยู่ บนหรือผ่านเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงดังกล่าว เว็บไซต์และบริการที่เชื่อมโยงดังกล่าวส่วนใหญ่มีเอกสารทางกฎหมาย รวมถึงข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ควบคุมการใช้งาน ขอแนะนำเสมอ และเราขอแนะนำให้คุณอ่านเอกสารดังกล่าวอย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้เว็บไซต์และบริการเหล่านั้น หรืออื่นๆ เพื่อที่จะทราบว่าข้อมูลประเภทใดเกี่ยวกับตัวคุณที่ถูกเก็บรวบรวมไว้

 1. ความพร้อมใช้งาน

ความพร้อมใช้งานและการทำงานของเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น เครือข่ายการสื่อสาร ซึ่งชาเมียร์ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะทำงานและ/หรือพร้อมใช้งานตลอดเวลาโดยไม่หยุดชะงัก หรือว่าจะไม่ได้รับการยกเว้นจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือปราศจากข้อผิดพลาด

 1. การเปลี่ยนแปลงทางเว็บไซต์

โดยชาเมียร์ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ทำการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ หรือหยุดชั่วคราวหรือถาวร (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหา) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ ท่านรับทราบว่าเนื้อหาที่ให้ไว้ภายใต้เว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขยายในแง่ของเนื้อหาและรูปแบบ หรือลบออกได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ ซึ่งท่านตกลงว่าชาเมียร์จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการปรับเปลี่ยน ระงับ หรือหยุดให้บริการเว็บไซต์ดังกล่าวหรือเนื้อหาที่รวมอยู่ในนั้น ท่านยินยอมในที่นี้ว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการทำงานผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบและการรับประกัน

ส่วนนี้เพิ่มและไม่ได้ลบล้างการปฏิเสธความรับผิดอื่นใดที่มีอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้

โดยในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมาย เว็บไซต์และ/หรือเนื้อหามีให้ “ตามสภาพ” “ด้วยข้อบกพร่องทั้งหมด” “ตามที่มีอยู่” และ Shammir รวมถึงผู้ขาย เจ้าหน้าที่ ผู้ถือหุ้น ผู้รับเหมาช่วง กรรมการ , พนักงาน, บริษัทในเครือ, บริษัทย่อย, ผู้อนุญาต, ตัวแทน และซัพพลายเออร์ (เรียกรวมกันว่า “ตัวแทนของ  ชาเมียร์”) ขอปฏิเสธการรับประกันใดๆ ทั้งหมด โดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฏหมาย ไม่รวมในแหล่งที่จำกัด การใช้ ความสามารถในการขาย หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและที่เกิดขึ้นจากหลักสูตรของการซื้อขายหรือการใช้การค้า คุณอาจมีสิทธิ์ของผู้บริโภคเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณซึ่งข้อตกลงนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

เราไม่รับประกัน (1) ว่าการใช้งานและการทำงานของเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหานั้นมีความปลอดภัย ตรงเวลา ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่หยุดชะงัก โดยไม่มีข้อผิดพลาด หรือปราศจากไวรัส ข้อบกพร่อง หรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตราย ข้อจำกัดของโปรแกรม (2) ที่เราจะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใดๆ ในเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหา (3) และ/หรือเป็นตัวแทนใดๆ เกี่ยวกับการใช้งาน การไม่สามารถใช้งานหรือดำเนินการ หรือผลลัพธ์ของการใช้เว็บไซต์ และ/หรือเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์หรือผ่านทางเว็บไซต์ (รวมถึงผลลัพธ์ของการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหาจะตรงตามความต้องการของคุณ) ตัวแทนชาเมียร์และชาเมียร์ ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความพร้อมใช้งาน ความน่าเชื่อถือ หรือคุณภาพของเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหา และจะไม่ได้รับการชดเชย สำหรับข้อผิดพลาด ความผิดพลาด หรือความผิดพลาดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและข้อมูลใดๆ ที่แสดงภายในเว็บไซต์

เราไม่รับผิดชอบและไม่มีความรับผิดสำหรับรายการหรือบริการใด ๆ ที่จัดเตรียมโดยบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือจากชาเมียร์

ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาใดๆ กับคุณหรือผู้อื่นที่อาจเป็นผลมาจากปัญหาทางเทคนิค (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น การเชื่อมต่อที่ช้า ความแออัดของการจราจร การโอเวอร์โหลดของเซิร์ฟเวอร์ การหน่วงเวลาของระบบอินเตอร์เน็ต)

คุณยินยอมว่าการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหานั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ ขอบเขตทั้งหมดของข้อยกเว้นและข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลใช้บังคับ

 1. การจำกัดความรับผิดชอบ

ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใด ชาเมียร์ รวมถึงตัวแทนของชาเมียร์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึง ความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ การลงโทษที่เป็นแบบอย่าง ทฤษฎีทางกฎหมายใดๆ (รวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัด สัญญา ความประมาท การละเมิดหรือความรับผิดโดยเคร่งครัด) (รวมถึง การสูญเสียค่าความนิยม กำไรหรือข้อมูลและการหยุดชะงักของธุรกิจ) ที่เกิดขึ้น/ ผลลัพธ์ การใช้งานหรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์และ/หรือเนื้อหาและ/หรือความล้มเหลวของเว็บไซต์ในการดำเนินการตามที่เป็นตัวแทนหรือคาดหวัง หรือจากประสิทธิภาพหรือความล้มเหลวในการดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ การกระทำหรือการละเลยอื่นใดของชาเมียร์หรือตัวแทนของชาเมียร์ โดยสาเหตุอื่นใด หรือขึ้นอยู่กับการละเมิดการรับประกัน การรับประกันหรือเงื่อนไข การละเมิดสัญญา ความประมาท ความรับผิดที่เข้มงวด การละเมิด หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด โดยไม่คำนึงว่าตัวแทน อาจมีเจตนาร้ายหรือไม่

ไม่ว่าในกรณีใด โดยไม่จำกัดความทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นและในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมาย Shamir’s และตัวแทนของ Shamir ความรับผิดโดยรวมสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในที่นี้ จะถูกจำกัดตามจำนวนเงินที่คุณจ่ายจริง หากมี ให้กับ ShamIR สำหรับการใช้เว็บไซต์

เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ ขอบเขตทั้งหมดของข้อยกเว้นและข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลใช้บังคับ

 1. การชดใช้ค่าเสียหาย

โดยท่านตกลงที่จะป้องกัน ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้องชาเมียร์ รวมถึงตัวแทนของชาเมียร์จากต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย ภาระผูกพัน ความสูญเสีย ความรับผิด ต้นทุน หนี้สิน และค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) ที่เกิดจาก: (i ) การใช้งาน การใช้ในทางที่ผิด การไม่สามารถใช้และ/หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหาของคุณ (ii) การละเมิดข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้ของท่าน (รวมถึงการรับประกันหรือการรับรองใด ๆ ); (iii) การละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ใช้ปลายทาง) รวมถึง ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าว และ (iv) ความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม พิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่อง ท่านอาจก่อให้เกิดกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ขอชี้แจงว่าภาระหน้าที่ในการป้องกันและชดใช้ค่าเสียหายนี้จะคงอยู่ต่อไปในข้อกำหนดเหล่านี้

โดยปราศจากการดูถูกจากสิ่งที่กล่าวมา เราขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกันและควบคุมเรื่องใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายจากคุณ ซึ่งจะไม่ยกโทษภาระหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ และในกรณีที่คุณจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเราในการยืนยันใด ๆ ที่มีอยู่ ป้องกัน. คุณตกลงที่จะไม่จัดการเรื่องใดๆ ที่อยู่ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายจากคุณ โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราก่อน

 1. การแก้ไขข้อกำหนด

บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเป็นครั้งคราว รวมถึงนโยบายอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในนั้น ดังนั้นโปรดกลับมาที่หน้านี้บ่อยๆ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการโพสต์ประกาศที่ชัดเจนบนเว็บไซต์และ/หรือจะส่งอีเมลถึงท่าน (ในขอบเขตที่คุณให้ที่อยู่อีเมลดังกล่าวแก่เรา) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาดังกล่าวจะมีผลเจ็ด (7) วันหลังจากที่มีการแจ้งดังกล่าวบนเว็บไซต์ของเราหรือส่งทางอีเมล แล้วแต่ว่าจะถึงอย่างใดก่อน มิฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั้งหมดในข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ตามวันที่ “แก้ไขล่าสุด” ที่ระบุไว้ข้างต้น และการใช้งานเว็บไซต์ต่อไปในหรือหลังวันที่แก้ไขล่าสุดจะถือเป็นการยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ในกรณีที่ควรแก้ไขข้อกำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย การแก้ไขอาจมีผลบังคับใช้ทันที หรือตามที่กฎหมายกำหนดและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. การยุติหรือระงับบัญชี การยุติข้อกำหนดเหล่านี้ และการยุติการดำเนินการของเว็บไซต์ของท่าน

ข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าจะสิ้นสุดตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ ความล้มเหลวของคุณในการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้จะเป็นการสิ้นสุดใบอนุญาตของคุณในการใช้เว็บไซต์และข้อกำหนดเหล่านี้ ในกรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตามชาเมียร์ อาจจำกัดชั่วคราวหรือถาวร ระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบนอกเหนือจากการเยียวยาอื่น ๆ ที่ชาเมียร์อาจมีภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หากคุณคัดค้านข้อกำหนดใดๆ ในที่นี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว หรือไม่พอใจกับเว็บไซต์ ท่านสามารถยุติข้อกำหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยการออกจากเว็บไซต์ของเราและหยุดการใช้งานของท่าน และจะเป็นทางแก้ไขเพียงอย่างเดียวของท่านในกรณีดังกล่าว

นอกจากนี้ ชาเมียร์อาจหยุดการให้บริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการชั่วคราวหรือถาวร ลบข้อมูลใด ๆ จากเว็บไซต์หรือแก้ไข ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง ปรับปรุง และทำการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัท หรือยุติการแสดงหรือให้ข้อมูล เนื้อหา หรือคุณลักษณะใดๆ ในนั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านตกลงและรับทราบว่าชาเมียร์ ไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการยุติการดำเนินงานของเว็บไซต์และ/หรือการยกเลิกหรือการระงับบัญชีและ/หรือการสูญเสียข้อมูลใด ๆ

โดยไม่จำกัดลักษณะทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เราอาจยุติหรือระงับบัญชีของคุณ หากเราเชื่อว่าในดุลยพินิจของเรา เหตุการณ์หนึ่ง (หรือมากกว่า) ต่อไปนี้ได้เกิดขึ้น: (ก) มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของ บัญชีของคุณ; (ข) มีภัยคุกคามต่อความปลอดภัยหรือความสมบูรณ์ของเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ของเรา (ค) จำเป็นต้องระงับเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของชาเมียร์ ผู้ใช้หรือสาธารณะ (ง) มีพื้นฐานสำหรับการยกเลิกบัญชีของคุณ; (จ) คุณได้ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้และ/หรือ (ฉ) เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เราอาจ แต่ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบในกรณีที่มีการระงับดังกล่าว ในระหว่างการระงับดังกล่าว คุณจะไม่สามารถใช้งานหรือเข้าถึงบัญชีของคุณได้ ในกรณีที่เราจะพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าเหตุผลในการระงับการเข้าถึงบัญชีของคุณได้รับการแก้ไข เราจะกู้คืนการเข้าถึงบัญชีของคุณ

เมื่อยุติข้อกำหนดเหล่านี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม: (i) สิทธิ์ทั้งหมดที่มอบให้ท่านจะยุติโดยอัตโนมัติ (ii) คุณต้องหยุดการใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมดทันที และให้การรับรองกับชาเมียร์ หากจำเป็น และ (iii) บทบัญญัติ ของข้อกำหนดเหล่านี้โดยธรรมชาติและเนื้อหาต้องคงอยู่ต่อไปหลังจากสิ้นสุดข้อกำหนดเหล่านี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์พื้นฐานของข้อกำหนดเหล่านี้จึงจะคงอยู่ต่อไป ส่วนการจำกัดการใช้งาน ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้า การปฏิเสธความรับผิดชอบและการรับประกัน การจำกัดความรับผิด การชดใช้ และส่วนทั่วไปจะคงอยู่ต่อไปหลังจากการสิ้นสุดข้อกำหนด

 1. ข้อกำหนดทั่วไป

(ก) ข้อกำหนดเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดระหว่างท่าน และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว และข้อตกลงหรือความเข้าใจที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาก่อนหน้าหรือทั้งหมดระหว่างท่านและบริษัท (ข) การเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือการใช้งานจะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของรัฐอิสราเอล โดยไม่อ้างอิงถึงหลักการขัดกันแห่งกฎหมายและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายที่เหมือนกันว่าด้วยการขายสินค้าระหว่างประเทศ ใช้ (ค) ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์จะถูกนำเข้ามา และท่านยินยอมให้ใช้เขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีเฉพาะในศาลที่มีอำนาจของเขต Tel-Aviv ประเทศอิสราเอล ท่านยินยอมที่จะสละการแก้ต่างทั้งหมดของการไม่มีเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลและความไม่สะดวก และยินยอมว่ากระบวนการอาจให้บริการในลักษณะที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้หรือกฎของศาล โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมา ชาเมียร์อาจขอคำสั่งห้ามชั่วคราวในศาลที่มีเขตอำนาจศาลใด ๆ (ง) ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ตีความเพื่อสร้างความสัมพันธ์ หุ้นส่วน การร่วมทุน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หน่วยงาน หรือแฟรนไชส์ซอร์ ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย (จ) การสละสิทธิ์โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของการฝ่าฝืนหรือการผิดสัญญาใด ๆ ในที่นี้จะถือเป็นการสละสิทธิ์การฝ่าฝืนหรือการผิดนัดก่อนหน้าหรือที่ตามมา หัวเรื่อง คำอธิบายภาพ หรือหัวเรื่องส่วนใด ๆ ที่อยู่ในที่นี้จะถูกแทรกไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ได้กำหนดหรืออธิบายส่วนหรือข้อกำหนดใด ๆ ในที่นี้ (ฉ) คุณรับทราบและตกลงว่าสาเหตุใด ๆ ของการกระทำที่คุณอาจเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์จะต้องเริ่มต้นภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากสาเหตุของการกระทำนั้นเกิดขึ้น มิฉะนั้น สาเหตุของการกระทำดังกล่าวจะถูกระงับอย่างถาวร (ช) หากบทบัญญัติใด ๆ ในที่นี้ถูกตัดสินโดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลใด ๆ ให้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัตินั้นจะกำจัดในขอบเขตขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อให้ข้อกำหนดเหล่านี้ยังคงอยู่อย่างครบถ้วน บังคับใช้และมีผลโดยส่วนใหญ่จะปฏิบัติตามเจตนาที่แสดงไว้ในที่นี้ (ซ) คุณไม่สามารถมอบหมายหรือโอนข้อกำหนดเหล่านี้ (รวมถึงสิทธิ์และภาระผูกพันทั้งหมดภายใต้ที่นี้) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราและความพยายามที่จะทำเช่นนั้นซึ่งเป็นการละเมิดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็น เป็นโมฆะ เราอาจกำหนดหรือโอนข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือการแจ้งเตือน (i) การแก้ไขในที่นี้จะไม่มีผลผูกพัน เว้นแต่เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดย Shamir (j) การเยียวยาของ Shamir ในที่นี้จะเป็นแบบสะสมและไม่ผูกขาด และจะเพิ่มเติมจากสิ่งอื่นใด การบรรเทาทุกข์ที่อาจมีสิทธิได้รับตามกฎหมายหรือในความยุติธรรม และ (k) คู่สัญญาตกลงว่าการติดต่อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้จะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

 1. รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณมีคำถาม (หรือความคิดเห็น) เกี่ยวกับข้อกำหนดนี้ โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ info@shamir.com

 1. ความสัมพันธ์ทางการค้าและการสื่อสารทางการตลาด

โดยการติดต่อกับท่านเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีที่สุดระหว่างเราและให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณและผู้ใช้รายอื่น

โดยการใช้บริการของเรา ท่านยินยอมว่าเราจะแบ่งปันข้อมูลของท่าน (เช่น วิธีที่คุณใช้บริการของเราและ ____ [โปรดแก้ไข//เพิ่ม หากจำเป็น]) และรายละเอียดการติดต่อ (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรของท่าน) กับผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงที่สนับสนุน ความพยายามของเราในการจัดการและพัฒนาความสัมพันธ์ของลูกค้าและขยายธุรกิจของเรา เช่น SalesForce

ดังขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ โดยการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของเรา ซึ่งคุณได้ยินยอมว่าเราสามารถใช้ข้อมูลที่กล่าวถึงข้างต้นและรายละเอียดการติดต่อของท่านเพื่อส่งการตลาดและการอัปเดตซึ่งท่านอาจสนใจเป็นการส่วนตัว รวมถึงผ่านทางข้อความและอีเมล WhatsApp เป็นต้น

โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกส่งต่อไปยังบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว โปรดติดต่อลูกค้าทางอีเมล: [โปรดเพิ่มที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้อง]

[หากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับมาตรา 16 โปรดส่งอีเมลผ่านทางชาเมียร์

 

ติดต่อเรา